Dr n. med. Piotr Rapiejko

KIEROWNIK NAUKOWY PROJEKTU

Z Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Prezes Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o. Autor ponad 400 publikacji naukowych, 12 monografii i 56 rozdziałów z zakresu alergologii i laryngologii.


Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Cichy

Em. Kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Lekarz-specjalista w zakresie pediatrii, gastroenterologii i medycyny sportowej. Profesor na Wydziale Medycznym PWSZ w Kaliszu.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski

Pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako lekarz psychofarmakolog zajmuje się badaniem etiopatogenezy schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz mechanizmów działania leków psychotropowych. Od 2011 r. przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od dwóch kadencji działa w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, jako członek Zarządu Głównego. Jest autorem ponad 120 oryginalnych i poglądowych prac naukowych w czasopismach z IF, licznych rozdziałów książkowych oraz doniesień zjazdowych.

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Specjalista dermatolog-wenerolog, specjalista dermatolog dziecięcy oraz lekarz specjalista dermatologii estetycznej. Pełni funkcję adiunkta w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

prof. IPiN; Kierownik I Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autorka ponad 100 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Łączny współczynnik IF dla w/w publikacji wynosi ponad 100.

Dr hab. n. med. Adam J. Sybilski

Alergolog, specjalista pediatra, doświadczony klinicysta. Od 25 lat lekarz dzieci, od 14 lat zajmuje się alergologią. Od 2008 roku ordynator Oddziału Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii i Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Od wielu lat pracuje również w Poradni Alergologicznej SP CSK WUM oraz prowadzi zajęcia ze studentami WUM. Uznany wykładowca, autor ponad 180 prac z dziedziny alergologii, pediatrii i dermatologii.

Dr n. farm. Przemysław Talik

Dr n. farm. w zakresie chemii leków. Z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum związany od 1994 roku. Obecnie adiunkt w Zakładzie Chemii Analitycznej. Doświadczony nauczyciel, autor wielu publikacji i doniesień oraz prezentacji ustnych na konferencjach krajowych jak i zagranicznych.

Zbigniew Kowalski

Z wykształcenia jest negocjatorem i specjalistą ds. komunikacji. Jest autorem kilku istotnych badań opinii, jak np. oczekiwania Pacjentów wobec aptek i Farmaceutów czy oczekiwania Pacjentów wobec Lekarzy. Od 2000 roku prowadzi treningi, wykłady motywacyjne, warsztaty i debaty. Z jego wiedzy skorzystało dotychczas ponad 70 000 osób, w tym ponad 30 000 Lekarzy i ponad 15 000 Farmaceutów. Autor podręczników i kilku poradników z zakresu rozmowy z Pacjentem. Współpracuje jako wykładowca z wyższymi uczelniami i towarzystwami naukowymi.

Katarzyna Jagieło

Manager z wieloletnim doświadczeniem na rynku farmaceutycznym oraz szkoleniowym. Posiada szerokie kompetencje z zakresu zarządzania projektami, opracowywania oraz przeprowadzania szkoleń dla klientów korporacyjnych i indywidualnych, organizacji seminariów oraz promocji szkoleń na uczelniach wyższych. Posiada doświadczenie w zakresie promocji leków w aptekach, organizacji szkoleń produktowych dla farmaceutów (program Pharmasist Glaxo). Od września 2015 współpracuje z firma Sanofi w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla farmaceutów – preparaty OTC (No-spa, Essentiale) oraz preparaty dermokosmetyczne – marki Iwostin oraz Emolium. Wykształcenie wyższe – SGH.

Ewa Tobiasz

Trener, coach, szkoleniowiec z doświadczeniem na rynku farmaceutycznym oraz medycznym; Posiada szerokie kompetencje ds. sprzedażowych, zarządzania projektami w branży farmaceutyczno-medycznej.