Program ramowy – pomiędzy poszczególnymi miastami mogą występować drobne różnice.
Szczegółowe programy są publikowane w treści zaproszeń.


 • 07.30 – 08.30 Rejestracja uczestników

Część I. Kurs na punkty „miękkie“ 2 pkt.

 • 08.30 – 08.35 Otwarcie konferencji – powitanie farmaceutów
 • 08.35 – 09.10 Higiena snu. Jak spać by się wyspać?
  Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski 
 •  09.10 – 09.15 Rozpoczęcie części na punkty twarde

Część II. Kurs na punkty „twarde” 6 pkt.
1.5. Temat kursu: POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB UKŁADU POKARMOWEGO

 • 09.15 – 10.00 Farmakoterapia choroby refluksowej i wrzodowej. Temat ogólny, wprowadzający w tematykę przewodu pokarmowego
  Prowadzący: Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
 • 10.00 – 10.45 Jak nakarmić mózg? Dieta, zaburzenia wchłaniania a układ nerwowy
  Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 • 10.45 – 10.55 Przerwa kawowa
 • 10.55 – 11.40 Makrogol 4000, osmotyczny środek przeczyszczający. Budowa i mechanizm działania
  Prowadzący: Dr n. farm. Przemysław Talik 
 • 11.40 – 12.25 Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego według Klasyfikacji Rzymskiej 2016
  Prowadzący: Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
 • 12.25 – 13.10 Farmakoterapia wirusowego zapalenia wątroby oraz ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki
  Choroby wątroby – NAFLD – identyfikacja grup ryzyka, wczesna interwencja
  Prowadzący: dr hab. n. med. Michał Kukla
 • 13.10 – 13.55 Leki wpływające na motorykę przewodu pokarmowego w tym leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit
  Prowadzący: Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
 • 13.55 – 14.15 Przerwa lunchowa

Część III. Kurs na punkty „twarde“ 4 pkt.
1.25. Temat kursu: POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB ALERGICZNYCH 

 • 14.15 – 15.00 Ogólne zasady farmakoterapii chorób alergicznych. Zasady diagnostyki alergii. Temat ogólny, wprowadzający w tematykę alergologii
  Alergiczny nieżyt nosa i jego leczenie
  Prowadzący: Dr n. med. Piotr Rapiejko 
 • 15.00 – 15.45 Strategie leczenia astmy oskrzelowej i stanu astmatycznego
  Prowadzący: dr hab. n. med. Adam J. Sybilski
 • 15.45 – 16.30 Łysienie androgenowe i problem wypadania włosów
  Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
 • 16.30 – 17.15 Alergie pokarmowe. Podsumowanie problemu chorób alergicznych
  Prowadzący: Dr n. med. Piotr Rapiejko
 • 17.15 – 17.35 Test sprawdzający wiedzę
  Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Piotr Rapiejko