Kurs pt. 1.5.
Postępy farmakoterapii
chorób układu pokarmowego

 
Kierownik:

Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Cichy – kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Lekarz – specjalista w zakresie pediatrii, gastroenterologii i medycyny sportowej.

Wykładowcy:

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski – Lekarz psychofarmakolog, profesor w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2011 r. przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w kadencji 2013-2016 i 2016-2019. Autor ponad 120 prac oryginalnych i poglądowych opublikowanych w czasopismach z IF poświęconych etiopatogenezie chorób psychicznych i neurologicznych oraz farmakologii leków psychotropowych, licznych rozdziałów książkowych, tekstów zaleceń oraz doniesień zjazdowych.

Dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz – ordynator I Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autorka ponad 50 publikacji oryginalnych i poglądowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Łączny współczynnik IF dla ww. publikacji wynosi ponad 70.

Dr n. farm. Przemysław Talik – doktor nauk farmaceutycznych w zakresie chemii leków. Z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum związany od 1994 roku. Obecnie adiunkt w Zakładzie Chemii Analitycznej. Doświadczony nauczyciel, autor wielu publikacji i doniesień oraz prezentacji ustnych, na konferencjach krajowych, jak i zagranicznych.

Dr hab. n. med. Michał Kukla – absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Gastroenterolog i hepatolog. Członek Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Autor ponad 150 prac. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Kurs pt. 1.25.
Postępy farmakoterapii
chorób alergicznych

 
Kierownik:

Dr n. med. Piotr Rapiejko z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM w Warszawie. Prezes Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych Sp. o.o., Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Wykładowcy:

Dr hab. n. med. Adam J. Sybilski – alergolog, specjalista pediatra, doświadczony klinicysta. Od 26 lat lekarz dzieci, od 15 lat zajmuje się alergologią. Od 2008 roku ordynator Kliniki Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii i Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Od wielu lat pracuje również w Poradni Alergologicznej SP CSK WUM oraz prowadzi zajęcia ze studentami WUM. Uznany wykładowca, autor ponad 180 prac z dziedziny alergologii, pediatrii i dermatologii.

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak – specjalista dermatolog-wenerolog, specjalista dermatolog dziecięcy oraz lekarz specjalista dermatologii estetycznej. Pełni funkcję adiunkta w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.